Energetinis Efektyvumas

dėl pastatų sertifikavimo:
+370 620 93343

 


Adresas:
Žalgirio g. 92, Vilnius 09303

 
inner4.jpg

Lietuvos Respublikos energetikos ministras patvirtino pramonės įmonių energijos vartojimo audito gaires

2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1-235 Lietuvos Respublikos energetikos ministras patvirtino pramonės įmonių energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvą 2012/27/ES, dėl energijos vartojimo efektyvumo, atlikimo gairių aprašą.

Patvirtintos gairės, dėl pramonės įmonių energijos vartojimo audito

Šių metų 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1-235L ietuvos Respublikos energetikos ministras patvirtino pramonės įmonių energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvą 2012/27/ES, dėl energijos vartojimo efektyvumo, atlikimo gairių aprašą.

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, pagal priemonę „Auditas Pramonei LT“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia pramonės įmones teikti paraiškas gauti paramą energetiniam auditui atlikti pagal priemonę „Auditas pramonei LT“. Šiuo kvietimu bus paskirstyta 1 mln. eurų investicijų iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų.

Jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje, didžiausia galima suma projektui finansuoti yra 20 tūkst. eurų, bet ne daugiau 70 proc. projekto lėšų. Vidutinėje įmonėje – didžiausia galima suma projektui finansuoti – 30 tūkst. eurų, bet nedaugiau 60 proc. projekto lėšų, didelėje įmonėje – 30 tūkst. eurų, bet ne daugiau 50 proc. projekto lėšų. Kitą dalį pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo savo lėšomis.

Siekiantys gauti finansavimą pareiškėjai turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt , taip pat interneto svetainėje www.lvpa.lt, ir pateikti ją VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai iki 2015 m. gruodžio 1 dienos.

Iš viso pagal priemonę „Auditas pramonei LT“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 7,2 mln. eurų ES paramos.

http://lvpa.lt/lt/paraiskos/paskelbtas-priemones-auditas-pramonei-lt-kvietimas-teikti-paraiskas-54

 

2015-06-17 dieną įsigaliojo UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“ sutartis su VŠĮ CPO LT, dėl energijos vartojimo auditų rengimo paslaugų

2015-06-17 dieną įsigaliojo UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“ sutartis su VŠĮ CPO LT, dėl energijos vartojimo auditų rengimo paslaugų.

 

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę NR. 03.2.1-LVPA-K-801 „NAUJOS GALIMYBĖS LT“ Nr. 01 Nr. 03.2.1-LVPA-K-801

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.