Energetinis Efektyvumas

dėl pastatų sertifikavimo:
+370 620 93343

 


Adresas:
Žalgirio g. 92, Vilnius 09303

 
inner2.jpg

Informacija Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) teikiamos paramos individualiems namams

Individualaus namo savininkas (fizinis asmuo) gali gauti iki 30 proc. faktiškai patirtų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų kompensacinę išmoką, kuri negali viršyti 50000 Lt. Pareiškėju gali būti individualaus gyvenamojo vieno ar dviejų butų namo, į kurį planuojama investuoti, savininkas arba bendrasavininkas, išskyrus nebaigtus statyti namus.

Kai būna paskelbti kvietimai teikti Projektų registracijos formas, individualaus gyvenamojo vieno ar dviejų butų namo savininkas, tinkamai užpildęs Projekto registracijos formą,  gali kreiptis dėl paramos pagal dvi priemones:

  • Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas nemažiau nei 20 %”.

         Pagal šią priemonę tinkamos išlaidos (spauskite čia)

  • Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose”.

        Pagal šią priemonę tinkamos išlaidos (spauskite čia)

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programą

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau - LAAIF) skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos 2014 m. lėšų naudojimo finansavimo kryptis, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. D1-452.

http://laaif.lt/index.php?181128292

Vykdomas ES projektas pagal priemonę ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse"

UAB „Inžinerinių paslaugų spektras“  kartu su Organizacijų vystymo asociacija bei kitais 12 partnerių įgyvendina projektą „Jungtinis įmonių darbuotojų ir vadovų profesinio meistriškumo ugdymas“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-132 pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimo įmonėse“.

Paskelbtas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojantis planas

Paskelbtas Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojantis planas žr. nuorodą:

http://www.laaif.lt/index.php?3202048767

Pasirašėme sutartį, dėl Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugų.

Pasirašėme sutartį, dėl Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugų.